Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

Je hebt een overeenkomst afgesloten met The Feel Good Trainer, Ananda Jenny, Van Nijenrodeweg 45, 1083 EC te Amsterdam. De aard van deze overeenkomst is dat je Ananda Jenny inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, voedingsadviezen en coaching. Ananda Jenny is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 2: Prijzen en betalingen

Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Ananda Jenny niet overdraagbaar of toewijsbaar is. Je erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Je begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken programma en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. Je erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en/of programma’s die niet worden voltooid. Je begrijpt dat Ananda Jenny het recht en de bevoegdheid heeft om het programma en de trainingen op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als je het programma niet volgt of je je niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 3: Annulering of te laat komen

Je erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 48 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om afspraken met Ananda Jenny bij te wonen zoals gepland.

Je begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. Je erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Je begrijpt dat jouw training zal worden geannuleerd indien je meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. Je erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Je begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Het is bij je bekend dat je je hebt ingeschreven voor personal trainingssessies met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door Ananda Jenny.

Je bevestigt hierbij dat je in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat je niet aan een aandoening lijdt die jouw deelname aan dergelijke activiteiten zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan de personal trainingssessies en coaching onthef je hierbij Ananda Jenny van alle claims, eisen of vorderingen uit jouw deelname aan de personal trainingssessies en coaching, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor jou duidelijk dat je eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van de personal trainingsessies en ontheft hierbij Ananda Jenny van elke aansprakelijkheid, nu en/of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan de personal trainingsessies of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

Je hebt er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Ananda Jenny. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. Je kunt te allen tijde de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en/of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. Je begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot je gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

Je begrijpt dat de informatie die je hebt over je gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van je trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. Je erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat jij zelf verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Ananda Jenny die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Ananda Jenny verklaart uiterst zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 5: Bijzondere afspraken

Je begrijpt dat Ananda Jenny niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Ananda Jenny, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om jouw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijf jij zelf verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Belangrijk!

  • Ik teken dit contract en ga dit contract aan voor minimaal een traject van 3 maanden [12 weken] [tenzij anders schriftelijk overlegd met Ananda Jenny].
  • De intake wordt gefactureerd als losse sessie.
  • De startdatum zal nader overeen worden gekomen en schriftelijk worden bepaald. Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen. Het contract wordt automatisch verlengd met 12 weken zonder verdere kennisgeving. Mocht ik het contract na de eerste periode van 12 weken willen beëindigen, dan zal ik mijn [7 dagen] schriftelijke kennisgeving per e-mail geven.
  • Indien er een einddatum wordt overeengekomen en er staan op die datum nog trainingen open, dan zijn deze t/m maximaal 4 weken na het verstrijken van de einddatum geldig. Hierna komen de nog openstaande trainingen te vervallen.
  • 10-Rittenkaarten zijn maximaal 3 maanden geldig. Na deze periode komen de credits te vervallen.
  • Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 48 uur van te voren afbel worden deze in rekening gebracht als volledige training.
  • Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan Ananda Jenny.
  • Eerder stoppen kan maar het bedrag van het overeengekomen traject wordt altijd in rekening gebracht.

Artikel 6: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Ananda Jenny beoordeeld of beslist.

Artikel 7: Conformering overeenkomst

De klant verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de door Ananda Jenny opgestelde huisregels na te leven, de instructies uit te voeren en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.